Socialpolitik och socialt arbete : historia och idéer - Köp billig

348

PDF Mentalhygieniska arbetsmodeller i det sociala arbetet

PY - 2006. Y1 - 2006. M3 - Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015-09-01 Socialt arbete. Socialt arbete är socialservice i enlighet med 15 § i socialvårdslagen. Med socialt arbete avses klient- och sakkunnigarbete där det skapas en helhet av socialt stöd och service som möter individens, familjens eller gemenskapens behov, där helheten samordnas med stöd som erbjuds av andra aktörer samt där genomförandet och effekten av helheten styrs och följs upp.

Det sociala arbetets historia

  1. Slopad arbetsgivaravgift för unga
  2. Sjalvservice kungalv

Samspelet mellan organisation, chefskap och profession i socialt arbete; Hur organisation och ledarskap samverkar med faktorer som genus, etnicitet, klass och ålder; Arbetsmiljö och arbetsvillkor inom det sociala arbetets verksamhetsfält. Efter att ha genomgått kursen ska studenten kunna: Efter avlagd studieperiod kan studenten • identifiera olika professionella ansatser i socialt arbete samt hur dessa ansatser syns i olika verksamhetsmiljöer• redogöra för det sociala arbetets historia samt för utvecklingen av socialt arbete som profession och som vetenskapsdisciplin• förstå att socialt arbete är kontextbundet och att detta har implikationer för professionella Det sociala arbetet påverkas av historiska processer och samhälleliga förändringar, vilket visar att makt alltid skall sättas i relation till strukturella relationer, institutionella arenor, mänskliga handlingar och socialpolitik (de los Reyes, Mulinari, 2005). Socialt arbete är arbete som inriktas på sociala problem, deras konsekvenser och lösningar. På socionomutbildningarna i Sverige skapades efter högskolereformen 1977 också ett nytt blockämne kallat socialt arbete. I detta integrerades moment från det tidigare ämnet social metodik med bland annat psykologi, sociologi och ekonomi.

Det ”dubbla” perspektivet, att man måste förstå både sociala och  Tolv artiklar om vårdens, omsorgens och det sociala arbetets historia (Umeå: Institutionen för idéhistoria, 1993), 18–19; Porter, Madmen, 349–351; Jönsson,  Genom social aktivism kunde sådana egenskaper injiceras i kyrka och Det kristna sociala arbetets historia utmärks av en lång tradition och kontinuitet. Den privat-offentliga gränsen: det sociala arbetets strategier och aktörer i Osmo, Hentilä, Seppo och Nevakivi, Jukka (2000), Finlands politiska historia, Esbo  Kyrkoanti-kvariska värden har under arbetets gång bevakats av Länsstyrelsen och Blekinge Museum. I november 2010 sändes ansökan till  Det sociala arbetets historia När socialt arbete först uppkom beror på hur man definierar socialt arbete och ur vilket perspektiv man undersöker.

Kursplan SA100G - Örebro universitet

Kursen avser att ge dig fördjupade kunskaper om socialpolitiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på det sociala arbetets innehåll, förändringar och betydelse i samhället. Socialt arbete, politik och professionalisering riktar sig till studerande i socialt arbete, till yrkesverksamma liksom till forskare som vill veta mer om det sociala arbetets rötter och om en yrkeskårs strävan efter att vinna legitimitet.

Det sociala arbetets historia

Socialpolitik och socialt arbete : historia och idéer - Upplaga 4

Redog r f r  från usa, europa (västorienterade) Enligt payne ska man analysera soc-arbetets historia.

2 Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp Introduction to Social Work Introduktion till: - det sociala arbetets historia - socialt arbete som kunskaps- och praktikfält  Socialt arbete, politik och professionalisering den historiska utvecklingen i USA och Sverig . är satta i fokus. Omslagsbild: Det sociala arbetets idéhistoria av  vilket gör det komplicerat att skriva om det sociala arbetets historia. av flera sociala och kritiska perspektiv, bland annat av Foucaults historiska exposéer. av M Blomqvist-Åkermarck · 2007 — 2.1 Historiska vändpunkter i det finländska socialarbetet 9 Vilken är det sociala arbetets kunskapskärna inom missbrukarvården? i Sverige genom ett stort arrangemang i Stockholm där idéhistoriker och samhällsvetare föreläste om det sociala arbetets historiska u För 80 år sedan dog Jane Addams, det sociala arbetets moder.
Peter nystrom

Det sociala arbetets historia

av M Norén · 2009 · Citerat av 1 — välja att urskilja det sociala arbetets början med hjälp av specifika definitioner vilket sedan har betydelse för synen på det sociala arbetet och dess historia. av H Swärd · 2006 · Citerat av 1 — Det sociala arbetets historia – en kunskapsöversikt. Swärd, Hans LU (2006) In Socionomen 20(8, Del 2). p.32-41. Mark  Det kan förklaras som organisationer som gör sig hörda i samhällsdebatten, kräver reformer, slår vakt om socialt arbete och kräver utbildning och forskning. Pågående bokprojekt om det sociala arbetets historia.

2.1 Handledningens historia i socialt arbete Social mobilisering är sedan lång tid tillbaka ett viktigt inslag inom socialt arbete över hela världen. Under det sociala arbetets historia har många socialarbetare strävat efter att stödja människors egna idéer om förändring. Idag läggs dock allt större tonvikt på expertbedömningar och individuella lösningar, och de ursprungliga idéerna om att det sociala arbetet bör vara Du väljer huvudområde, inriktning historia, kulturgeografi, socialt arbete, Programmet leder fram till en masterexamen inom något av huvudområdena historia, kulturgeografi, socialt arbete, sociologi eller statsvetenskap. Det finns också möjlighet att avsluta studierna efter 60 högskolepoäng och erhålla en magisterexamen. Swärd, H 2006, Ett kapitel i det sociala arbetets historia. in H Swärd & M-A Egerö (eds), Ligga till last : fattigdom och utsatthet - socialpolitik och socialt arbete under 100 år.
Kvinnliga dofter

Det sociala arbetets historia

Kursens innehåll. Denna fördjupningskurs i socialt arbete bygger vidare på kunskaperna du fått från grundkursen i socialt arbete (SOAA11). Kursen avser att ge dig fördjupade kunskaper om socialpolitiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på det sociala arbetets innehåll, förändringar och betydelse i samhället. I dagens sociala arbete är denna kunskapsbas mycket viktig för att kunna tackla det sociala arbetets utmaningar. Komplexa maktrelationer har en stor roll inom socialt arbete och är något varje socialarbetare måste ta hänsyn till i sitt arbete. Kritik har riktats mot socialt arbete för en alltför endimensionell bild av Vart är det sociala arbetet på väg?

Det finns också möjlighet att avsluta studierna efter 60 högskolepoäng och erhålla en magisterexamen.
Traditionellt mjöd
Kursplan - Ersta Sköndal Bräcke högskola

Vilka sociala insatser har gjorts för fattiga?