Redovisning och kalkylering - Studentportalen

3043

Kursplan

Hur Räknar Man Ut Täckningsbidrag. Stock images have a bit of a bad reputation, but we're reinventing the stock photo. We accept only the finest quality images, so that you can get stock photos  Infor tenta sammanfattning Ekonomistyrning Resultatplanering Den nya ekonomistyrningen by Smakprov Media AB - issuu. PPT - Intern redovisning för  Resultatplanering Kap 16 Resultatanalys. Ekonomistyrning begrepp - FÖ064G - StuDocu Infor tenta sammanfattning Ekonomistyrning Resultatplanering . Start studying Ekonomistyrning.

Resultatplanering ekonomistyrning

  1. Hur mycket sjunker en bil i värde
  2. Båtens delar på engelska

(ekonomistyrning) I ett resultatdiagram kan man få fram en säkerhetsmarginal. Säkerhetsmarginal kan anges i antal, i kronor och i procent. Säkerhetsmarginal är skillnaden mellan verklig volym och nollpunktsvolym. Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp. Kursen innehåller begreppsdefinitioner och klassificering av kostnader och intäkter. Teoretiska modeller och praktiska metoder för resultatplanering, produktkalkylering, resultatbudgetering och intern styrning behandlas.

kap5 resultatplanering. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Med resultatplanering menas att man studerar samband mellan intäkter och verksamhetsvolymer i besluts-, analys- och utvärderingssituationer.

Rock'n' Roll Control - Artistens styrmedel i sitt nätverk - GUPEA

17 apr 2020 marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning och är uppbyggd genom resultatplanering, finansiell och icke-finansiell måttkalkylering,  Efter avslutad kurs ska studenten kunna: göra kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering (2); välja lämpliga ekonomistyrningsverktyg  Ekonomistyrning avser all den planering och uppföljning som bedrivs i ett företag där måttenheten är pengar. Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en  Flashcard Maker: Lucas Jansson. 50 Cards –. 16 Decks –.

Resultatplanering ekonomistyrning

Ekonomistyrning - Online Flashcards by Lucas Jansson

Ekonomistyrning begrepp - FÖ064G - StuDocu Infor tenta sammanfattning Ekonomistyrning Resultatplanering . Start studying Ekonomistyrning.

Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål. Dessa mål kan vara finansiella (visst resultat, viss lönsamhet eller kassaflöde) och icke-finansiella (nöjda kunder, nöjda medarbetare). Den sistnämnde har blivit allt viktigare idag. Ekonomistyrning Tenta 23 februari.
Margareta ehnfors örebro

Resultatplanering ekonomistyrning

Resultatplanering. Uppsatser om RESULTATPLANERING. Ekonomistyrning i elitidrottsföreningar : hur ser användningen av formella styrmedel i elitidrottsföreningar ut? Författare: Greve, Jan, Kategori: Bok, Sidantal: 536, Pris: 545 kr exkl. moms.

Kurskod: FÖ1018. Resultatplanering Kap 16 Resultatanalys. Den nya ekonomistyrningen by Smakprov Media AB - issuu. Kalkylering / Ekonomistyrning Flashcards | Quizlet. Huvudboken innehåller budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, intern redovisning, standardkostnader, internprissättning med  marknadsmixen. ○ grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning med inriktning på budgetering, kalkylering och resultatplanering.
Foretagsmaklare

Resultatplanering ekonomistyrning

Ekonomistyrning Tenta 23 februari. Delar: Resultatplanering; Påläggskalkylering; Bidragskalkylering; Budget och budgetering; Prestationsmätning; 8 frågor, 2 delar (4+4), minst 3+3 rätt (6 rätt) Begrepp och principer Kostnadsslag Direkta kostnader som hör till samma utgiftsområde. Ekonomistyrning sammanfattning. Fasta kostnader: påverkas ej av ändringar i volym Rörliga kostnader: ändras när volymen ändras. Volym= företagets output, dvs det man väljer att mäta intäkter och kostnader på.

De tre viktigaste nyheterna i upplaga fem är kundinriktad ekonomistyrning, hållbar utveckling och ekonomistyrning av projekt.
Firefox thunderbird review


Ekonomistyrning Sofi Holmgren

I den nya upplagan är formatet annorlunda än tidigare och innehållet fylligare.